Решение домашних заданий

Утворіть вищий та найвищий ступень порівняння наступних прислівників:QuicklyGailyEarlyLoud FastLate Well Badly CarefullyQuietly

1 января 0001 / Английский язык / Комментарии: 0

4. Утворіть вищий та найвищий ступень порівняння наступних прислівників:

Quickly
Gaily

Early

Loud Fast
Late
 
Well
 Badly
 
Carefully
Quietly

 • Quickly — more quickly — the most quickly 
  Gaily –
  more gaily – the most gaily
  Early
  – earlier – the earliest
  Loud – louder – the loudest
  Fast – faster – the fastest
  Late – later – the latest
  Well
  – better – the best

  Badly – worse – the worst
  Carefully – more carefully – the most
  carefully
  Quietly – more quietly – the most quietly 

Добавить комментарий