Решение домашних заданий

Преба скласти міркування за темою «Де сила не візьме, там розум допоможе «

1 января 0001 / Обществознание / Комментарии: 0

преба скласти міркування за темою «Де сила не візьме, там  розум допоможе «

 • Мова — це система засобів спілкування (звуки, слова,
  схеми словоспо­лучень, моделі речень та відношення між одиницями), яка існує в
  свідо­мості її носіїв. Мова — явище соціальне. В повному обсязі вона може існу­вати
  лише в спільноті людей. Жодна окрема людина не володіє і не корис­тується всією
  мовою. У цьому неважко пересвідчитися, погортавши слов­ник рідної мови та
  посібник із граматики, у яких з більшою чи меншою мірою повноти й докладності
  зафіксована мова. З’ясується, що аж ніяк не всі слова й усталені вислови нам
  відомі, що не всі граматичні форми й сти­лістичні фігури ми використовуємо.
  Можна прожити сто років, жодного разу не вживши сотень відомих людині слів, не
  кажучи вже про десятки тисяч слів, невідомих їй.

  Мовлення — це реалізація засобів мови конкретними людьми в
  конк­ретних актах спілкування. Воно має індивідуальний характер і залежить від
  віку, статі мовця, його виховання, освіти, становища в суспільстві,
  темпераменту, стану здоров’я та багатьох інших прикмет й особливос­тей,
  властивих конкретній людині. Мова живе в мовленні. Через мов­лення людина
  засвоює мову. Якщо немає людей, які б використовували мову в щоденному
  спілкуванні, у мовленні, вона стає мертвою. Отрима­ти уявлення про таку мову
  дає можливість тільки «застигле» мовлен­ня — писемні тексти, а в наш
  час — також грамофонні та магнітні записи. Якщо, звичайно, їх було зроблено».
  (Радевич-Винницький Я. Ети­кет і
  культура спілкування. — Львів: Видавництво «Сполом», 2001, — с. 14).

  Доступне пояснення вчителем змісту термінів
  «мова» і «мовлення».

  (Пояснення супроводжується
  кресленням на дошці необхідних кілець і записом термінів.)

  — Діти, уявіть собі такий дивний
  океан слів, що вміщує всі слова україн­ської мови, які тільки існують від часу
  створення і розвитку нашої мови.

   

  Це — МОВА. Але
  жодна людина не здатна ово­лодіти всіма словами рідної мови. Ось, наприк­лад,
  коли маленька дитина починає говорити, вона знає кілька слів, потім, пізнаючи
  світ, ця дитина пізнає й нові слова, які називають ото­чуючі предмети. А коли
  дитина навчиться чита­ти, то її запас слів збагачується ще більше, бо черпає
  вона це багатство з книг. Отже, запас слів, яким володіє конкретна людина, — це
  МОВ­ЛЕННЯ. Кожна людина здатна розвивати своє мовлення. Тому
  мовлення є одним із показників загальної культури особистості.

  Висновок. Мова — це ширше поняття, а мовлення — вужче. У
  мовленні, крім лексичного запасу, велике значення мають міміка, жести,
  інтонація.

Добавить комментарий